Tips och kul grejer om Falun

Krokig korv

har skydd av EU


n Vi kan tacka småländska kor och tyska gruv-
anställda för en av Sveriges nationalrätter – falukorven.

Idag är falukorven namnskyddad av EU, som har godkänt vår djupt förankrade och älskade korv som Garanterad traditionell specialitet.

Det betyder att man inte kan namnge nykomponerade korvar hur som helst, och speciellt inte med någon anspelning på Falun, staden där allt började för femhundra år sedan.

Så här gick det till:

Vid Falu koppargruva användes linor av tvinnad oxhud för att hissa upp kopparmalmen. Oxarna kom i stora konvojer från bland annat Småland och slaktades vid framkomsten till Falun.
Köttet saltades och röktes. På 1500-talet var det tyska inflytande i gruvnäringen stort. Tyskarna älskar korv och lärde Faluns slaktare att göra korv av de rökta oxköttet.

Även om produkten fanns tidigare så etablerades varunamnet falukorv först i början av 1800-talet.

Falukorvens Dag i Falun däremot är senare tiders påfund.

Traditionellt är falukorven krokig. Att falukorven är krokig är ett naturligt resultat av att naturtarm använts. De raka falukorvar som lanserats har haft svårt att bli etablerade då landets hushåll föredragit den genuina falukorven.Restprodukt från koppargruvan blev symbol för hela Sverige
n Den lokala färgen som blev hela Sveriges färgoch något av en symbol för Sverige.

Röda stugor och röda ladugårdar, allt målat med Falu rödfärg syns från norr till söder. Men riktigt så enkelt är det inte – Falu rödfärg är ett inregistrerat varumärke och ingår inte pigment från Falu koppargruva så är det bara helt enkelt rödfärg.

Även rödfärgen är skyddad, beteckningen får enligt domstolsutslag endast användas för slamfärger och inte för röd målarfärg i allmänhet. Rödfärg tillverkades tidigare på många ställen i Sverige och det finns fortfarande även andra rödfärgsverk, men under 1900-talet har rödfärgsverket vid Falu gruva blivit den absolut dominerande producenten.

Falu rödfärg är en målningsprodukt av slamfärgstyp som bygger på biprodukter från kopparbrytningen i Falun. Att dessa kunde användas som rött pigment är känt sedan mycket länge och finns belagt i källor från 1500-talet. Mer organiserad tillverkning av rödfärgspigment påbörjades i mitten av 1700-talet.

Orden faluröd och falurött har kunnat beläggas i svenska språket från slutet av 1800-talet.Världsarv som

bevaras för alltidn 2001 upptogs det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget i Falun på Unescos världsarvslista.

Denna lista utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten, enligt Unescos definition.

Den tusenåriga verksamheten vid och kring Stora Kopparberget i Falun utgör en industrihistoria utan motstycke. Till Världsarvet Falun räknas själva gruvan men också staden och bergsmanslandskapet runt omkring.

I Falu Gruva bröts kopparmalmen som sedan bearbetades i hyttorna i staden och längs vattendrag vid bergsmännens gårdar. Gruvarbetarna bodde i gruvans närhet i områden som idag är levande, välbevarade trästadsdelar.

Besökare i staden kan upp-leva en resa i tiden med de tusenåriga traditionerna.

De historiska trästadsdelarna ger inblickar i villkor och levnadssätt för gruvarbetarna i olika epoker. Bergsmansbygden runt omkring Falun visar upp bergsmännens intresse för ståtliga trädgårdar.

Falun fick sin världsarvsstatus för sexton år sedan och är alltså enligt Unesco en av drygt tusen platser i världen som är så viktiga att de ska bevaras för all framtid.


Velodrom och 180 mil cykelleder

sätter Falun i centrum för cykelentusiaster


n I Falun finns Sveriges första och enda inomhusvelodrom. Och det är ingen tillfällighet, Falun har satsat mycket på att bli ett eldorado för cyklister och cykelintresserade.

Staden har med sig hela Dalarna i sin strävan att skapa bästa möjliga förhållanden för cyklister av alla kategorier – tävlingscyklisterna, vanliga vardagliga cyklister och inte minst cykelturisterna.

Biking Dalarna kallar man ett samarbete med över 180 mil uppmärkta leder som kan ta cyklister mellan kända destinationer i Dalabygden.

Lugnet i Falun är inte bara en centralpunkt för skidåkningen i Sverige utan på många sätt cykelparadiset Dalarnas centrala hub.

Velodromen i Falun har en viktig roll för att skapa tränings- och utvecklingsmöjligheter för dem som vill satsa på cykling.

Velodromen är en oval lutande bana, 190 meter lång och fem meter bred.Sundborn lockar hela världen


n Han bodde i Stockholm, Göteborg och Paris men lilla Sundborn utanför Falun är känt som konstnären Carl Larssons hem i världen.

Carl Larsson var fattig-pojken som föddes i Stockholms fattigkvarter 1853 och blev en av Sveriges mest uppburna konstnärer.

Larsson är en av de nationellt och internationellt mest kända svenska konstnärerna. Mest uppskattad och känd är han för sina akvareller av idylliskt familjeliv, en slags sinnebild för familjelycka och det goda svenska hemmet.

Carl Larsson-gården Lilla Hyttnäs i Sundborn är idag ett museum och besöksmål för turister från

hela världen.